Kniha Efektivní krizová komunikace
O nás   Krize a krizová komunikace – blog   Kniha Efektivní krizová komunikace   Radek Chalupa

Právě vyšla kniha o efektivní krizové komunikaci

 

Mgr. Radek Chalupa, ředitel RCC Europe, je autorem knihy Efektivní krizová komunikace – pro všechny manažery a PR specialisty. Kniha vyšla v roce 2012 v renomovaném nakladatelství Grada. Je určena všem, kdo čelí enormnímu zájmu médií a veřejnosti a zároveň musí zajistit vnitřní stabilitu firmy či instituce. Klíčové informace z ní čerpají všichni manažeři a PR specialisté a také všechny veřejně exponované osoby.

Radek Chalupa se v knize Efektivní krizová komunikace věnuje otázce krizové komunikace z pohledu public relations. Zaměřuje se v ní na jednotlivé etapy krizové komunikace – před vypuknutím krize, v čase krize a po jejím vyřešení, stejně jako na okolnosti vzniku krizí, jejich průběh a dopady na fungování firem a institucí.

Autor vychází z toho, že krize představuje hrozbu pro pověst firem a institucí. Jsou s ní spojeny zásadní negativní důsledky pro jejich další existenci a plnění stanovených cílů. Proto navrhuje efektivní komunikační řešení.

Radek Chalupa v knize objasňuje roli médií a novinářů během krizové komunikace a důležitost firemní pověsti v kontextu potřeb a zájmů klíčových zájmových skupin.

A co je důležité – kniha obsahuje řadu příkladů z praxe.

Knihu Efektivní krizová komunikace si obstarejte ve všech dobře zásobených knihkupectvích, případně si ji objednejte přímo v nakladatelství Grada Publishing.

Radek Chalupa: Efektivní krizová komunikace. Praha, Grada Publishing 2012, 176 stran.


Recenze na knihu


Radek Chalupa v médiích